Rijkdom laat zich op heel veel manieren definiëren

Rijkdom laat zich op heel veel manieren definiërenRijkdom laat zich op heel veel manieren definiëren. Wat wij algemeen als rijkdom ervaren, is iets van de midden-aarde, namelijk stoffelijk bezit, geld, een goed inkomen, en als het even kan een appeltje voor de dorst. Velen hebben in dit aardse leven andere ervaringen in het hier en nu of hebben die ervaringen in het verleden gehad. En laat ons ook hier eerlijk naar kijken. Je kan wel zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar als je tekort hebt en niet weet hoe je je rekeningen kan betalen, geeft dit stress en heeft een weerslag op je gezondheid.
Ik zie rijkdom eveneens als alle kwaliteiten, talenten en mogelijkheden om alles uit jezelf te halen om vindingrijk en creatief te zijn. Noem het je eigen scheppingskracht.
Echte rijkdom gaat nog een stapje verder namelijk de verbinding met de natuur, de plek waar je woont, de mensen om je heen.
Een stapje verder brengt me naar de realiteit van een correcte verbinding met de aarde die de enige basis vormt voor rijkdom, over alle grenzen heen en voor alle mensen beschikbaar. Ik kijk even terug naar hoe het ooit was en hoe het nu geworden is. Een heel eenvoudig voorbeeld: een boom is rijk als hij geworteld is in goede aarde, als hij gevoed wordt door water, licht, warmte. En dit geldt ook voor ons.
Als ik vanuit het hier en nu waarneem zijn we op een ander vlak heel arm. Een steeds toenemende, verontreinigde lucht wat je heel ruim mag interpreteren (uitlaatgassen, chemtrails, pesticiden enz.), voeding dat ziekmakende stoffen bevat, gebruiksvoorwerpen die op termijn schadelijk zijn voor onze fysieke en geestelijke gezondheid. Denk hierbij aan cosmetische producten die ons beloven rimpeltjes weg te werken, de huid opnieuw te laten stralen.
Ik geloof niet dat je kan stralen van buiten, als je vanbinnen niet gezond bent. Bovendien is het ouder worden een heel natuurlijk proces, waarin je als man en als vrouw de reflectie mag zien van het leven dat ieder in zich draagt. Ouder worden hoeft geen synoniem te zijn van aftakelen. Aftakelen draagt een negatief geladen energie en als we dit maar voldoende herhalen, zullen we dus ook het aftakelingsproces innerlijk bekrachtigen.
Dit ervaar ik als armoede.
Stel je eens dit voor: zuivere voeding, een schone lucht, geen vervuiling, heldere rivieren, zuiver water, je hoeft je geen zorgen te maken dat je lichaam vervuild wordt door alle chemische troep, een plek waar je heerlijk kan genieten van onschadelijke zonnestralen, waar bomen, planten en bloemen volop op een natuurlijke manier bloeien. Dit is rijkdom. Rijkdom waar wij als mens op een gezonde manier kunnen leven, in plaats van pillen te moeten slikken tegen radio-activiteit, crèmes moeten gebruiken om onze kwetsbare huid niet te verbranden.
We hoeven de technologie niet terug te schroeven, alleen de manier waarop dit meer en meer de plaats inneemt om stil te staan bij ware rijkdom komt in het gedrang. Hierin merk ik een grote disbalans.
Dat we dingen kunnen kopen is een natuurlijk gevolg van onze grotere financiële armslag en toch mag ik dit zeker niet veralgemenen.
Als we even terugkijken naar onze Keltische voorouders zagen we een ruileconomie. Hierin speelde de koopman een essentiële rol. Ze ruilden bijvoorbeeld goud en zilver uit Ierland, tin uit Wales en uit Frankrijk wijn, aardewerk en munten. In heel veel delen van de wereld werden schelpen en kralen als geld gebruikt.
Toen, net als nu, beseften mensen dat ze een gelukkiger leven konden leiden als ze over voldoende middelen beschikten.Toen, net als nu, kon je je met geld zowel uit een vervelende sleur als uit je zorgen bevrijden!
Hebzucht is waar we hier en nu mee te kampen hebben. Invoegingen van duistere krachten die de macht volledig naar zich hebben toegetrokken liggen aan de basis hiervan.
We hebben behoeften, maar het afglijden naar hebzucht is een invoeging waaraan wij ons als onbewuste mens gemakkelijk kunnen toe laten verleiden.
We kunnen met een veranderend bewustzijn onze verantwoordelijkheid opnemen waarin de Aarde als leefplek hersteld wordt op elk vlak.
Eigenlijk zouden we ons er geen zorgen over hoeven maken of we al dan niet iemands geboortedag kunnen vieren, omdat we krap bij kas zitten. Of we al dan niet voor vrienden een lekkere maaltijd kunnen voorzetten zonder ons af te vragen of we de waterrekening kunnen betalen.
Soms is de meest leerzame ervaring alles te verliezen om de waarde van je ware rijkdom te erkennen.
Dit zijn voor mezelf de meest inspirerende levensverhalen die me laten zien dat ware rijkdom vanuit creativiteit en scheppingskracht de basis is voor spirituele zelfrealisatie.
Dat we elkaar mogen inspireren tot het creëren van een leefgemeenschap waarin we als evenknieën de stappen zetten naar rijkdom in de stof en geest voor iedereen.

Warme groet
Mieke
www.miekecoigne.com