Het tarotspel de Kleine Arcana

tarot, de tarotkaartenHet tarotspel bestaat uit twee delen: de Grote en de Kleine Arcana. De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten die veel lijken op het kaartspel zoals wij dit kennen. Zij worden ook verdeeld in vier groepen, hoewel zij anders worden genoemd. In de tarot wordt er gesproken van Bekers, Pentagrammen, Staven en Zwaarden. Bekers zijn ook wel bekend als Kelken. Een andere benaming voor Staven is Stokken. De Pentagrammen worden ook wel Pentakels of Munten genoemd.

De kaarten van de Kleine Arcana staan over het algemeen voor de dagelijkse dingen in ons leven, in tegenstelling tot de kaarten van de Grote Arcana, die vaak belangrijke periodes in het leven markeren. De kaarten van de Kleine Arcana geven een lezing meer helderheid in verband met de details die zij voorstellen. Dit geeft de lezer of legger meer inzicht in de legging en de boodschap van de kaarten.
Omdat er gesproken wordt van Kleine en Grote Arcana, lijkt het alsof de kaarten van de Kleine Arcana minder belangrijk zijn. Dit is een foutieve opvatting. De kaarten van de Kleine Arcana geven diepte en detail aan een lezing, en vullen de kaarten van de Grote Arcana aan. Het komt vaak voor dat juist door de betekenis van de kaarten van de Kleine Arcana de lezing een andere wending of meer betekenis krijgt.
De vier onderdelen van de Kleine Arcana staan, net als het gewone kaartspel, voor de vier maatschappelijke standen, die wij kennen uit de Middeleeuwen:

– Bekers/Kelken > geestelijkheid
– Pentagrammen/Pentakels/Munten > handelaars
– Staven/Stokken > boeren
– Zwaarden > adel en soldaten

Naast verschillende standen, worden de onderdelen ook wel gekoppeld aan de elementen:

– Bekers/Kelken > water
– Pentagrammen/Pentakels/Munten > aarde
– Staven/Stokken > vuur
– Zwaarden > lucht

Wanneer ze vergeleken worden met het gewone kaartspel, is de verdeling als volgt:

– Bekers/Kelken > harten
– Pentagrammen/Pentakels/Munten > ruiten
– Staven/Stokken > klaveren
– Zwaarden > schoppen

Betekenis kaarten Kleine Arcana – Bekers/Kelken
Bekers wordt gekoppeld aan de geestelijkheid en het element water, en staat bekend in het gewone kaartspel als harten. Algemene waardes van Bekers zijn:
Liefde, Vriendschap, Menselijke emoties, Genot, Verbinding, Intuïtie

Aas
Kernwoorden:
Diepere gevoelens, Intimiteit, Liefde, Nieuwe romance
Omdat het een aas is, staat deze kaart vooral voor een nieuw begin. Hierbij kan gedacht worden aan een verloving of huwelijk, maar ook aan een nieuwe liefde.

Twee
Kernwoorden:
Betrokkenheid, Aantrekkingskracht, Relaties, Partnerschap, Connectie
De Twee van Bekers staat voor twee mensen. Denk aan een vriendschap, of liefde en begrip. Daarnaast is het een positieve kaart die het einde van een ruzie kan betekenen, of harmonieuze verhoudingen en geluk aangeeft. Omdat het om twee mensen gaat, is de term ‘tegenpolen trekken elkaar aan’ ook een mogelijkheid.

Drie
Kernwoorden:
Vriendschap, Enthousiasme, Viering, Teamgeest, Feestelijkheid
De drie van Bekers kan in een legging verschillende dingen betekenen, die veelal een nieuw begin aantonen. Het is tijd voor een feestje. Misschien kom je een nieuwe liefde tegen of komt er een zwangerschap op je pad. Een huwelijk of doop behoren ook tot de mogelijkheden.
Indien je last hebt van ziekte of een kwaal, zal dit snel veranderen. De drie van Bekers geeft ook driehoeksverhoudingen aan, op allerlei manieren. Denk in relationele sfeer, maar ook bijvoorbeeld aan de professionele sfeer.

Vier
Kernwoorden:
Introspectie, Twijfel, Eentonigheid, Aarzeling
Indien de vier van Bekers naar voren komt in een legging, is de kans groot dat het leven stabiel is. Dit kan voor sommige mensen ook sleur betekenen. Vertrouwdheid en routine kan rust geven, maar ook onrust, omdat er de wens is naar avontuur. Het is een tijd voor introspectie, maar kan ook een nieuwe start betekenen. Nieuwe periodes, avonturen, uitdagingen en vrienden is waar u aan toe bent.

Vijf
Kernwoorden:
Verdriet, Spijt, Teleurstelling, Verlies, Emotionele verwarring
Hoewel de kernwoorden de vijf van Bekers een negatief uiterlijk geven, is dit ook een kaart die illusie en deceptie weergeeft. Dit opent een deur naar nieuwe mogelijkheden.
In een legging geeft de vijf van Bekers verlies, verdriet of een minderwaardigheidsgevoel weer. Wat geweest is kan niet veranderd worden. Zoek uw geluk ergens anders. Het is belangrijk te kijken naar wat u heeft, in plaats van alleen maar te kijken wat u niet meer heeft.

Zes
Kernwoorden:
Nostalgie, Jeugd, Verhuizing
De huidige situatie kan misschien niet helemaal als juist aanvoelen. Een koppeling maken met het verleden kan op zijn plaats zijn. Misschien is de huidige woonplek niet de juiste en is de wens aanwezig om terug te gaan naar de plaats van herkomst. Het verleden heeft veel invloed op het heden. Het kan tijd zijn om dingen, gedachten en gevoelens uit het verleden los te laten.

Zeven
Kernwoorden:
Waarheid, Zelfingenomenheid, Teveel keuze, Valse hoop
De zeven van Bekers kan in een legging betekenen dat de waarheid snel boven water zal komen. Indien dit het geval is, is het zaak om uw geduld te bewaren en rustig en kalm te reageren.

Acht
Kernwoorden:
Verder gaan, Gevoelens, Een andere richting
De acht van Bekers spreekt moed in. Hou vol indien u niet tevreden bent in of met uw huidige situatie. Er komen betere tijden aan.
Het kan zijn dat u momenteel snel afgeleid bent of kortaangebonden bent. Denk hieraan wanneer u zich (persoonlijk) aangevallen voelt. In een onderhandelingssituatie is tact geboden.

Negen
Kernwoorden:
Dromen komen uit, Plezier, Emotionele bevrediging, Genot
De negen van Bekers is een positieve en sociale kaart. Hij staat voor een goed sociaal leven, vrienden, plezier en populariteit. Ook spelen tevredenheid en een goede gezondheid een rol.
U zit goed in uw vel en maakt makkelijk contact. Hierdoor komt een stroom van nieuwe ideeën op gang.

Tien
Kernwoorden:
Tevredenheid, Vreugde, Vrede, Harmonie, Familiegeluk, Veilige haven
Wanneer de tien van Bekers naar voren komt in een legging is dit een boodschap om met liefde te handelen. Vriendelijkheid en sympathie werken het best.
Het kan zijn dat een liefdesaffaire op uw pad komt. Neem tijd voor uzelf en laat uw taken eens aan een ander over.

Page/Schildknaap
Kernwoorden:
Intimiteit, Sensitiviteit, Romantische gevoelens
Deze kaart staat voor een jong persoon, of een ouder iemand met een jonge geest. De persoon is zacht en teder, kunstzinnig en bezit een bepaalde wijsheid. Indien het om een mannelijke persoon gaat, zal hij een sterke vrouwelijke kant hebben. Indien het een vrouwelijke persoon is, kan deze persoon onbezonnen zijn en een wilde kant hebben.
De persoon waar de kaart naar verwijst heeft behoefte aan liefde. Hij of zij is emotioneel kwetsbaar.

Ridder
Kernwoorden:
Uitnodigen tot liefde, Idealisering, Temperamentvol, Emotionele gevoeligheid
De Ridder van Bekers is een kaart die vaak een persoon aangeeft die een goede vriend of een minnaar is. Deze persoon is charmant, hartstochtelijk, gracieus en enthousiast.
Bij een legging geeft de Ridder van Bekers kansen en eventuele aanbiedingen aan.

Koningin
Kernwoorden:
Empathie, Zachtaardig, Compassie
De Koningin van Bekers duidt op een vrouw die zeer hartelijk en gezellig is. Zij is eerlijk en de mensen van wie zij houdt is zij trouw. De Koningin van Bekers heeft een rijke fantasie en is creatief. Met veel passie doet zij haar werk.

Koning
Kernwoorden:
Vrijgevig, Wijsheid, Stabiliteit, Diplomatie, Steun
De Koning van Bekers heeft een sterk ontwikkelde intuïtie en is intelligent. Ook is hij gevoelig, gezellig en liefhebbend. Zijn leven staat in het teken van de mensen van wie hij houdt. Hierbij sluit hij perfect aan bij de Koningin van Bekers. De Koning van Bekers geniet van het leven en alle goede dingen die dat met zich meebrengt.

Richt uw aandacht op plannen die te lang zijn blijven liggen. Deze zullen wel varen bij uw aandacht. Wees spontaan en vertel de mensen om u heen iets positiefs. U zult verrast worden door de reacties.

Bel of chat met één van onze mediums 24/7 voor vragen of advies over het tarotspel de Kleine Arcana